Υποστήριξη Ιστοσελίδων
υποστήριξη και διαχείριση σελίδων & εφαρμογών

Η ITdesign, σας προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις υποστήριξης. Υποστήριξη και διαχείριση εφαρμογών λογισμικού ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Περιγραφή , Περιεχόμενα και Όροι Υποστήριξης

Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού.

Περιγραφή υποστήριξης


Η υποστήριξη που θα σας παρέχουμε, μπορεί να βασίζεται σε ετήσιο ή μεμονωμένο συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, που θα αποτελείται από τις ακόλουθες παροχές :
- Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών
- Τεχνική υποστήριξη μέσω Internet (ticketing /email system & απομακρυσμένη σύνδεση)
- Υποστήριξη On Site (εντός Αττικής)
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες
- Εκπαίδευση χρηστών

Περιεχόμενα υποστήριξης


Η υποστήριξη περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες :
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συμβατών εφαρμογών
- Παραμετροποίηση εγκατεστημένων εφαρμογών
- Δημιουργία νέων πεδίων σε εγκατεστημένες εφαρμογές
- Αλλαγές σε αναφορές
- Αλλαγές σε οθόνες χρηστών
- Συμβουλές - εκπαίδευση

Δεν περιλαμβάνονται εργασίες όπως: bug fixing, αναβάθμιση εκδόσεων, μεταφορά βάσεων δεδομένων, δημιουργία custom εφαρμογών. Για τις εργασίες αυτές θα σας δίνεται ειδική προσφορά

Όροι υποστήριξης


Η ελάχιστη χρέωση για επίσκεψη συμβούλου / τεχνικού μας στις εγκαταστάσεις σας είναι 2 ώρες ανά επίσκεψη. Για τηλεφωνική υποστήριξη και για υποστήριξη μέσω internet η ελάχιστη χρονική χρέωση είναι 15 λεπτά / τηλεφώνημα.
Το προαναφερόμενο ωριαίο κόστος χρέωσης αφορά υπηρεσίες εντός τυπικού ωραρίου, δηλαδή Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 17:00, εκτός επίσημων αργιών. Για διαφορετικές ημέρες και ώρες, θα υπάρξει επιπρόσθετη χρέωση. Για παροχή υπηρεσιών εκτός έδρας, θα υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις

Υποστήριξη και διαχείριση ιστοσελίδων


Ζητήστε προσφορά